Domů > Výstava > Obsah
Význam kování
Jan 07, 2017

Kováním v stroje zpracovatelského průmyslu je prázdná jeden z hlavních metod mechanických částí. Kováním nejen získat tvar mechanických částí a zlepšení vnitřní organizace s kovem pro zlepšení mechanických a fyzikálních vlastností kovů. Obecné požadavky na platnost důležitých mechanických částí, většinou kované výrobní metody. Například turbo Generátor hřídele, rotoru, oběžného kola, čepele, pojistný kroužek, velké hydraulické lisy sloupec, vysokotlaké láhve, válců válcovacích stolic, klikového hřídele, ojnice, ozubená kola, ložiska a dělostřelectva v obraně kovaly průmyslu a další důležité části. [6]
Tedy, kováním jsou široce používá v hutnictví, hornictví, automobily, traktory, sklizeň stroje, ropný, chemický průmysl, letectví, letecký průmysl, zbraně a jiná průmyslová odvětví, je v našem každodenním životě, výroba kování má také významné postavení.
V jistém smyslu, roční produkce výkovky, zápustkové výkovky výkovky jako podíl celkové výroby, stejně jako kování ukazatele velikosti a množství zařízení, do jisté míry odrážejí pořadí #39; s průmyslové úrovni.